Vaarwel WFS (3.0), WMS, WMTS

Eind 2017 werd de komst van de Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service specificatie 3.0 aangekondigd. Een jaar later werden de eerste commentaren verzameld van de OGC leden (dus ook van Informatie Vlaanderen). Maar deze specificatie is nog sneller verdwenen dan dat ze tot stand is gekomen. Niet de inhoud is verdwenen, wel de naam. En daar is een zeer goede reden voor. WFS 3.0 breekt met al zijn voorgangers. De “geo-wereld” is jarenlang toonaangevend geweest in het opstellen van API-standaarden. Maar de remmende voorsprong begon stilaan te wegen en de mate waarin de industrie de standaarden ondersteunt, is beperkt en wijzigingen worden traag geïmplementeerd. Deze WFS 3.0 specificatie is vernieuwend omdat ze dichter aansluit bij moderne API-standaarden. De specificatie gaat definitief RESTful denken en dat kan alleen maar ten goede komen aan de schaalbaarheid van de API’s. De specificatie stapt ook af van het XML-only principe. JSON en HTML krijgen ook hun plaats.

Implementatie van OpenAPI (niet te verwarren met Swagger) en de samenwerking tussen OGC en W3C zijn tekenend voor de modernisering van de OGC-specificaties. De implementatie van geografische webdiensten zou hierdoor eenvoudiger moeten worden omdat de specs nauwer aansluiten bij de huidige W3C aanbevelingen voor web API’s. Ook de manier waarop gecommuniceerd en samengewerkt wordt voor het tot stand komen van de specificaties is veranderd. OGC gebruikt steeds meer Github als hét werkinstrument om de specificatie te implementeren, te testen en te laten becommentariëren. Hackathons ontstaan als paddestoelen. Het moet de doorlooptijd voor vernieuwing van de specificaties verkorten. En daarom verdween de WFS 3.0 specificatie nog voor ze geboren werd.

De nieuwe specificaties zijn “anders” dan hun voorgangers en kunnen dus ook best een andere naam krijgen. WFS 3.0 werd omgedoopt tot “OGC API features”.

And more to come! WMS 1.4 zal bekend staan als een onderdeel van OGC API Map-Tiles, CSW wordt OGC API Catalogue. En wat met de OWS common specificatie? De nieuwe specificaties moeten op elkaar klikken als legoblokken. Dus geen grootste gemene deler meer waarop al de rest zich baseert. Maar er is nog veel werk aan de winkel om alles weer op te bouwen volgens deze principes. Die WMS, WFS, WMTS, WCS, … zal dus wel nog even blijven bestaan.

Open Geospatial Consortium over hun OGC API’s: https://www.opengeospatial.org/blog/2996.