agentschap Digitaal Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 30, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be.

agentschap Digitaal Vlaanderen werkt aan interactieve diensten en diensten op uw maat waaronder deze site (feedback.informatievlaanderen.be). Hierbij worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd.

In dit cookiebeleid wenst agentschap Digitaal Vlaanderen u te informeren welke cookies gebruikt worden en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. agentschap Digitaal Vlaanderen wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. agentschap Digitaal Vlaanderen heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden. Deze cookieverklaring is specifiek voor https://feedback.informatievlaanderen.be.

agentschap Digitaal Vlaanderen kan dit cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op agentschap Digitaal Vlaanderen-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Digitaal Vlaanderen op deze website gebruikt.

Gebruikte cookies

Login

 • Naam van cookie: destination_url

 • Doel: Redirect naar startpagina na inloggen

 • Website: https://feedback.informatievlaanderen.be/

 • Cookie(s) geplaatst door: Script

 • Ontvangers van de gegevens: feedback.informatievlaanderen.be

 • Geldigheid: permanente cookies

Bijhouden forum session

 • Naam van cookie: _forum_session

 • Doel: Bijhouden van de gekozen forums

 • Website: feedback.informatievlaanderen.be

 • Cookie(s) geplaatst door: feedback.informatievlaanderen.be

 • Ontvangers van de gegevens: feedback.informatievlaanderen.be