Gebruik van WFS in ArcGIS

Connectie met WFS GIF.pdf (1,5 MB) Op heden worden verschillende Web Feature Services (WFS) aangeboden. In de documentatie in bijlage kan je terugvinden hoe je efficiënt deze WFS kan inlezen in ArcGIS. Er worden 3 methodes voorgesteld :

  • directe koppeling van de WFS service
  • WFS to Feature class : die je toelaat om de WFS features te downloaden in een eigen feature class
  • QuickImport die je de mogelijkheid ook biedt om zelfs Complex Inspire WFS in te lezen.

Het is echter ook mogelijk om WFS services toe te voegen aan andere ArcGIS producten, zoals ArcGIS Online, ArcMap en ArcGIS Enterprise.
In de documentatie die je in bijlage vindt, wordt stapsgewijs toegelicht hoe je deze WFS kan opnemen in ArcGIS. Tevens werden een aantal voorbeeld-video’s opgemaakt die aantonen hoe je dit eenvoudig kan opzetten.

Bij het gebruik van de nieuwe WFS services voor Adressen en Gebouwen krijg ik slechts een klein deel van de objecten in het kaartbeeld te zien. Deze zijn ogenschijnlijk willekeurig over het gebied verdeeld. Inzoomen op een kleiner gebied heeft gelaas niet tot gevolg dat voor dat kleinere gebied meer objecten zichtbaar worden. Ik heb de eerstgenoemde methode gebruikt om de WFS te gebruiken in ArcGIS Pro 2.6.3.

Ik heb deze URL’s gebruikt voor de genoemde services:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebouwenregister/wfs?
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adressen/wfs?

Is er een manier om wel alle gegevens in beeld te krijgen in ArcGIS Pro vanuit deze WFS services?

Bij voorbaat dank voor het meedenken!

Met een waardevolle hint van de helpdesk heb ik de gebouwen nu goed in beeld. Je kunt in ArcGIS Pro vanuit de Contents pane op de WFS-laag klikken met de rechtermuistoets, kies Properties, gevolgd door het tabblad WFS. Stel daar in:
Connection Mode: On demand
Maximum features returned: 10000

Voor de Adrespunten (CRAB Adressen) leidt dit echter nog niet tot een zichtbaar resultaat in het kaartbeeld. Heeft iemand een hint wat ik daar aan kan doen?

Tof dat we hebben kunnen helpen.

Dag Dimitry, de laag van de adrespunten is een laag met (heel) veel adrespunten. Mogelijks kan je evn ook kijken om de andere methodes (quickimport & WFS to feature class). Neem gerust contact op met support@esribelux.com.