Gebruik van WFS in ArcGIS

Connectie met WFS GIF.pdf (1,5 MB) Op heden worden verschillende Web Feature Services (WFS) aangeboden. In de documentatie in bijlage kan je terugvinden hoe je efficiënt deze WFS kan inlezen in ArcGIS. Er worden 3 methodes voorgesteld :

  • directe koppeling van de WFS service
  • WFS to Feature class : die je toelaat om de WFS features te downloaden in een eigen feature class
  • QuickImport die je de mogelijkheid ook biedt om zelfs Complex Inspire WFS in te lezen.

Het is echter ook mogelijk om WFS services toe te voegen aan andere ArcGIS producten, zoals ArcGIS Online, ArcMap en ArcGIS Enterprise.
In de documentatie die je in bijlage vindt, wordt stapsgewijs toegelicht hoe je deze WFS kan opnemen in ArcGIS. Tevens werden een aantal voorbeeld-video’s opgemaakt die aantonen hoe je dit eenvoudig kan opzetten.