Wanneer gebruik je de downloadservice en wanneer gebruik je een overdrachtdienst (WFS)

Met de Informatie Vlaanderen Downloadservice kan je bestellingen op maat plaatsen op alle producten van de Informatie Vlaanderen Downloadtoepassing.

De webdiensten in het GIS-aanbod worden onderverdeeld volgens het doel ervan.
Wens je de data enkel te bekijken of te gebruiken als achtergrond, dan heb je voldoende aan de ‘Raadpleegdiensten’.
Wil je de data verder kunnen analyseren of manipuleren, dan gebruik je beter de ‘Overdrachtdiensten’. Via deze diensten kan je de data niet alleen bekijken. Je kan ze ook geheel of gedeeltelijk downloaden, weergeven en verder gebruiken.

Maar hoe maak je een keuze tussen beide services? Beiden hebben voor- en nadelen.

Je gebruikt best de downloadservice als

  • je een grote dataset volledig wilt gebruiken
  • het gaat over een stabiele dataset of een dataset waarvoor het volgens jou niet belangrijk is de meest recente versie te hebben
  • de data dient opgeslaan te worden om later verwerkt te worden
  • je de data niet onmiddellijk nodig hebt (de aanvraag verloopt asynchroon)

Je gebruikt best een overdrachtdienst (WFS) als

  • je een kleine dataset opvraagt of slechts een beperkt aantal objecten uit een grote dataset nodig hebt
  • je echt de meest recente versie van een steeds veranderende dataset nodig hebt
  • de data onmiddellijk verwerkt wordt of aan de gebruiker gepresenteerd wordt
  • je de data onmiddellijk nodig hebt (de aanvraag verloopt synchroon)