Gebruik van het forum

Digitaal Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan dit forum en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal Digitaal Vlaanderen al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen.

Digitaal Vlaanderen spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Digitaal Vlaanderen kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op dit forum en op de websites van de Vlaamse overheid, Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via dit forum of de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van dit forum kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door onjuistheden.

De filmpjes die u op dit forum ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud.

Hyperlinks en verwijzingen

Dit forum bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Digitaal Vlaanderen beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Digitaal Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via dit forum beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.
Indien u contact opneemt met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stelt u een vraag via telefoon aan het contactcenter, dan kan uw gesprek worden opgenomen voor interne kwaliteitscontroles en maximaal één jaar bewaard worden. Stelt u een vraag via e-mail, dan wordt uw mailadres ook gebruikt om u nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze dienstverlening.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming informatiekanalen van 1700 via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be.