Fout in wfs gebouwen

Beste,

Wij merken dat een deel van de gebouwen aan de grond (gbg) in Schoten niet langer wordt weergegeven door de wfs van het grb. Kan dit worden nagegekeken?

Bijv. het gebouw op adres op Zwanebloemlaan 15, 2900 Schoten (OIDN = 693586) en andere gebouwen in deze wijk worden niet weergegeven.

Bedankt,

Nele

Beste,

We controleerden dit en ondervonden geen probleem.

Mogelijk wordt een (te) grote bbox gebruikt, wordt daardoor het maximaal aantal op te vragen items per request overschreden (10000) en kan het gebruikte softwarepakket hier niet goed mee om.
WFS versie 2.0.0 biedt de mogelijkheid gebruik te maken van van paging. Een alternatief is het gebied op te delen in kleinere zones en zo de data op te vragen.

In de response van volgende requests kan het betreffende gebouw teruggevonden worden.
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=GRB:GBG&COUNT=1000&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&BBOX=501681.25052788213361055,6667427.74208607338368893,502475.40301974269095808,6667739.96670128218829632,urn:ogc:def:crs:EPSG::3857
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=GRB:GBG&cql_filter=(OIDN=693586)

Een voorbeeld om op te vragen hoeveel features voldoen aan de query in de request:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=GRB:GBG&COUNT=1000&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&BBOX=501681.25052788213361055,6667427.74208607338368893,502475.40301974269095808,6667739.96670128218829632,urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&resultType=hits

Een voorbeeld met paging:
het eerste deel
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=GRB:GBG&COUNT=1000&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&BBOX=501681.25052788213361055,6667427.74208607338368893,502475.40301974269095808,6667739.96670128218829632,urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&count=5&startIndex=0

het volgende deel
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=GRB:GBG&COUNT=1000&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&BBOX=501681.25052788213361055,6667427.74208607338368893,502475.40301974269095808,6667739.96670128218829632,urn:ogc:def:crs:EPSG::3857&count=5&startIndex=5

OK, hartelijk dank, hier kan ik mee verder.