Parameters woningkwaliteitsbeleid beschikbaar via WMS, WFS en OGC API Features

Digitaal Vlaanderen stelt het nieuwe product ‘Parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen’ ter beschikking. Deze data is afkomstig van Wonen-Vlaanderen en kan kosteloos hergebruikt worden.

De dataset bevat informatie omtrent woningkwaliteitsreglementen. Dit zijn proactieve maatregelen die een gemeente kan nemen om de woningkwaliteit op haar grondgebied te verbeteren.

Dit nieuwe product wordt ontsloten via:

Meer informatie kan teruggevonden worden in het nieuwsbericht ‘Nieuwe dataset Parameters woningkwaliteitsbeleid’.