Bronnen in scope

Bronnen die in scope zijn [huidige versies - op het moment dat het Stratenplan Vlaanderen in productie genomen wordt, zal met de dan geldende versies gestart worden]:

Point Of Interest (POI)

Stations uit Operationele punten van het netwerk (https://opendata.infrabel.be/explore/dataset/operationele-punten-van-het-newterk/information/?disjunctive.classification)

Haltes Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 21/04/2022 (Haltes Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 21/04/2022 | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Huisnummers uit CRAB adresposities (CRAB adresposities | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen) | uit Adressenregister (CRAB) (Adressenregister (CRAB) | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Toponiemen, Grachten (Wgr), Wegopdelingen (Wgo), Longitudinale weginrichtingen (Wli), Spoorrails (Wrl), VHA-waterloopsegmenten (Wlas), Wegbanen (Wbn), Gebouwaanhorigheden (Gba), Gebouwen aan de grond (Gbg), Kunstwerken (Knw), Wegbanen (Wbn), Terreinen (Trn), Spoorbanen (Sbn) en Watergangen (Wtz) uit GRBgis (GRBgis | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Gemeente-, provincie- en gewestgrenzen uit Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019) (Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019) | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Groenkaart Vlaanderen 2018 (Groenkaart Vlaanderen 2018 | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Bedrijventerreinen uit Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 29/04/2022 (Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 29/04/2022 | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Noordzee uit CORINE Land Cover - België - 2018 (CORINE Land Cover-België-2018 | Data.gov.be)

Wegsegmenten en nationale en Europese wegnummers uit Wegenregister (Wegenregister | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)

Referentiepunten langs de genummerde wegen (Referentiepunten langs de genummerde wegen | Datasets | Catalogus | Geopunt Vlaanderen)