Geografische webdiensten in 2020

Gebruik van de Geografische webdiensten
In 2020 steeg het gebruik van de Geografische webdiensten met vijftien procent. De 135 aangeboden webdiensten verwerkten iets meer dan drie miljard requests.

Aanbod van Geografische webdiensten
Het bestaande aanbod werd in 2020 uitgebreid met tal van nieuwe lagen, alsook met vier nieuwe Web Map Services en liefst negentien nieuwe Web Feature Services.

Verwezenlijkingen
Naast het vele werk achter de schermen qua beheer en onderhoud, modernisering en optimalisaties pakten we in 2020 ook uit met:

Wat verwezenlijkten jullie in 2020 met de Geografische webdiensten van Informatie Vlaanderen?
Pak er gerust ook hier mee uit!