Nieuwe URL voor alle geografische webdiensten

Vanaf vandaag worden alle geografische webdiensten (WMS, WMTS, WFS, WCS,
Capakey REST Service en GeolocationService) van Digitaal Vlaanderen aangeboden onder een nieuwe URL. Deze URL is voor alle diensten vanaf vandaag dezelfde: https://geo.api.vlaanderen.be/<naam>/<soortDienst>.
Onderaan dit topic staat de exhaustieve lijst aan diensten met telkens hun nieuwe én hun oude URL.
De OGC API Features werden reeds onder deze nieuwe URL aangeboden, voor deze diensten verandert er dus niets.

Wat verandert er nog?
Naast de URL-verandering worden ook nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd:

  • Vanaf nu niet één, wel negen Web Map Tile Services: per type data wordt er vanaf vandaag een aparte WMTS aangeboden. Zie de exhaustieve lijst onderaan dit topic.

  • De namespace in de responses verandert: https://geo.api.vlaanderen.be/<naam>. Specifiek voor GRB en BWK verandert ook de case. grb wordt GRB en bwk wordt BWK.

  • De authority in de responses verandert: geo-api-vlaanderen-be.

  • De totalFeatures en numberMatched worden niet meer aangeboden in de responses van de WFS.

  • Versie-logica doorgetrokken naar alle diensten:

    • Wordt er een versie meegegeven als request-parameter dan zal het antwoord van de dienst in de gevraagde versie gegeven worden.

    • Wordt er geen versie meegegeven als request-parameter dan zal het antwoord van de dienst in de default versie, zijnde de laatste versie, gegeven worden.

Tegen wanneer moet er overgeschakeld worden?
Op 30 juni 2023 worden alle oude diensten uit productie gehaald. Indien u toepassingen heeft die gebruik maken van de geografische webdiensten, heeft u nog tot dan om de nodige aanpassingen door te voeren.

Bèta-diensten worden aangeboden
Voor elke dienst in productie biedt Digitaal Vlaanderen ook een bèta-dienst aan. Deze bèta-dienst kan gebruikt worden om implementaties tijdens de ontwikkelingsfase van toepassingen te testen.
De betreffende bèta-diensten kunnen aangesproken worden via
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/<naam>/<soortDienst>.
Gelet op de technische nieuwigheden wordt het aangeraden de uit te voeren aanpassingen eerst te testen met de bèta-diensten.

Meer informatie over de Geografische webdiensten

Exhaustieve lijst
NieuweVersusOudeURL.xlsx (37,5 KB)