DOI voor open data

Het zou handig zijn mocht elke (versie van een) open dataset zijn eigen DOI hebben. Dan is er een korte en stabiele link naar de data. Dat maakte het bovendien makkelijk om ondubbelzinnig te citeren.

1 like

Dat zou ik zeer nuttig vinden voor wetenschappelijke dataverwerking en publicaties. Het vereist ook dat elke gepubliceerde versie van een dataset voor lange termijn online blijft en niet gewijzigd wordt, met oog op de reproduceerbaarheid van afgeleide resultaten (ook over bv. enkele decennia).

Over standaarden voor open data van Digitaal Vlaanderen kan u terecht op OSLO | Vlaanderen.be. Dit forum gaat vooral over API’s en in het bijzonder geogerelateerde API’s. Maar natuurlijk kunnen we ons vinden in de oproep/vraag naar stabiele data schema’s en dus ook API’s.