Nieuw productmodel Basiskaart Vlaanderen (GRB) 6.1 gepland: impact op WMS & WFS

Midden juni 2021 schakelen we over naar productmodel 6.1 met wijzigingen aan de entiteiten lokale bijhoudingszone (Lbz), VHA-waterloopsegment (Wlas), entiteit gevellijn (Gvl) en gevelpunt (Gvp).

Wat verandert er aan het productmodel?

  • Voor de entiteit gevellijn (Gvl) en gevelpunt (Gvp) wordt voor het attribuut type (TYPE) de domeinwaarden uitgebreid met waarde 11 (terrestrisch kadastrale gevellijn/gevelpunt)
  • Voor de entiteit lokale bijhoudingszone (Lbz) wordt het attribuut opdrachtgever e-mail (CONTACT) geschrapt
  • Voor de entiteit VHA-waterloopsegment (Wlas) worden de attributen kwaliteitsdoelstelling oppervlaktewater (KWALDOEL) en de bijhorende label (LBLKWAL) geschrapt
  • Voor het attribuut (begin of einde) inventarisatieopdracht (BGNINV of EINDINV) die voorkomt in de meeste GRB-entiteiten worden de domeinwaarden uitgebreid met waarden 14 (update spoorrails trein), 15 (anomaliebeheer) en 16 (bijhouding managed service)
  • Informatie Vlaanderen ging over in Digitaal Vlaanderen. Daarom wordt het label ‘Informatie Vlaanderen’ vervangen door het label ‘Digitaal Vlaanderen’. Dit komt onder meer voor in de actuele en historische exemplaren van de entiteit Adp (attribuut beheerder), Lbz (attribuut opdrachtgever (organisatie)), Wrl (attribuut beheerder)

Deze aanpassingen hebben ook impact op de Web Map/Feature Services die GRBgis ontsluiten. De veranderingen zullen ook zichtbaar zijn in onderstaande geografische webdiensten. Daarnaast worden de Web Map/Feature Service ook uitgebreid met attributen (vb. begindatum, versiedatum, versie, inventarisatieopdracht) die reeds beschikbaar waren in het downloadbare product GRBgis maar nog niet beschikbaar waren in de webdiensten.

Meer informatie, documentatie en de releasenotes staan opgelijst in het nieuwsbericht ‘Nieuw productmodel Basiskaart Vlaanderen (GRB) 6.1 gepland’.