Welkom

Informatie Vlaanderen gaat op dit platform de digitale dialoog aan met klanten en stakeholders. Zo ontwerpen en bouwen we samen nóg betere toepassingen.

Jouw meningen en ideeën worden gewaardeerd. Laat dus van je horen op één van volgende discussiefora:

Publiek toegankelijk forum

  • Geografische webdiensten
    Deze diensten ontsluiten data (beheerd en) verspreid door Informatie Vlaanderen. Deze webdiensten kunnen vervolgens in publieke en private toepassingen ingebouwd worden. Bekijken is steeds mogelijk, reageren kan na registratie.

Afgeschermde fora
Onderstaande fora zijn niet publiek toegankelijk. Wens je toegang tot 1 van deze fora, vraag deze dan aan via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be. Geef meteen ook de reden aan waarom je toegang wil hebben tot het desbetreffende forum.

  • KLIP
    Dit forum is gericht op het verbeteren van KLIP. Het is de bedoeling om deze KLIP zo veel mogelijk af te stemmen op de noden en dagelijkse realiteit van planaanvragers en kabel- en leidingsbeheerders. Het KLIP-deel van het feedbackforum is enkel bedoeld voor mensen die actief betrokken zijn bij KLIP.
  • GIPOD
    Informatie Vlaanderen bouwt aan een nieuwe versie van GIPOD. Deze zal nog méér inzetten op procesoptimalisatie en -vereenvoudiging voor overheden en nutsbedrijven. Met dit platform willen we business partners vroegtijdig, digitaal en interactief betrekken bij het ontwerp en ontwikkeling. We gaan hier de dialoog aan over behoeften, ontwerpkeuzes, …

De concepten, ideeën, vragen,… zijn vaak work-in-progress en ter ondersteuning van het ontwerp-proces. Deze worden niet noodzakelijk allen gerealiseerd in het opgeleverde product.

Hou je reacties interessant én beschaafd:
Levert jereactie een nuttige bijdrage aan de conversatie, hoe klein dan ook?
Wees vriendelijk voor de andere forumleden.
Opbouwende kritiek is welkom, maar geef kritiek op ideeën, niet op mensen.

1 like