WMTS REST-endpoint nu beschikbaar!

Het WMTS REST-endpoint is nu beschikbaar via https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml.

Laat ons en elkaar zeker weten wat jullie implementaties zijn met dit endpoint!

Beste,

Zal dit endpoint in de toekomst ook op Geopunt gezet worden?

Met vriendelijke groeten,
Jochem

Wat bedoel je met op Geopunt gezet worden?

Op geopunt.be kan je de WMTS opvragen.
Als je URL op onderstaande pagina gebruikt is dit nog steeds de KVP service:
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/684ce5b5-3e98-d18e-1afe-459f-a2bd-513a-4f7a755e

Zal de REST-endpoint ook ergens beschikbaar worden gesteld?

Op dit moment staat inderdaad in de Geopunt-catalogus enkel het KVP-endpoint beschreven. We bekijken hoe we eventueel ook metadata van het REST-endpoint kunnen aanmaken.

Nu wordt het REST-endpoint enkel op de website zelf beschreven.