Wijziging schema VHA-waterloopsegmenten

In de versie van de VHA-waterloopsegmenten die verwacht wordt begin september zullen de attributen Kwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater (KWALDOEL) en Label kwaliteit (LBLKWAL) niet meer opgenomen worden.

Dit heeft invloed op de WMS Vlaamse Milieumaatschappij en de WFS VHA-Waterlopen.
Indien u toepassingen heeft die gebruik maken van deze attributen, heeft u nog tot september 2021 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.

Meer informatie staat beschreven in het nieuwsbericht ‘Update: Vlaamse Hydrografische Atlas (toestand 22/06/2021)’.