Wat is een WCS (Web Coverage Service)?

*Bekijk ook de PowerPointpresentatie bij dit artikel:AIV_GeografischeWebdiensten_WCS.pptx (4,9 MB)

Wat is een WCS (Web Coverage Service)?

WCSs zijn overdrachtdiensten voor grids, waaronder rasters, puntenwolken en onregelmatige grids.

Raster-datasets kunnen dus ontsloten worden met een WCS, maar wat is dan het verschil met de andere raster-services? Bij de raadpleegdiensten WMS en WMTS worden afbeeldingen van de data aangeboden. Bij een WCS wordt de data zelf overgedragen.

Als voorbeeld kunnen volgende services worden vergeleken:

Bij de bevraging van de WMS (GetMap) krijgt de gebruiker afbeeldingen, ingekleurd op basis van de legende. Bij bevraging van de WCS (GetCoverage) krijgt de gebruiker de data, in dit voorbeeld tiff-bestanden, met de hoogte voor elke pixel.

Een WCS kan dus een download-service vervangen. En er is nog meer mogelijk, afhankelijk van de gebruikte WCS-versie (versie van de OGC-standaard) en van wat de service zelf aanbiedt.

Test het verschil

Volgende testscenario’s zijn beschreven / gedocumenteerd in de PowerPointpresentatie (zie bijlage artikel).

Testscenario 1:

Net zoals bij een WMS kan bij een WCS een URL gebruikt worden om informatie op te vragen.

Testscenario 2:

Vergelijken WMS – WCS door een identify in een GIS-pakket.

Testscenario 3:

Met behulp van GDAL worden een WMS en WCS bevraagd. Het resultaat wordt vergeleken.

De data wordt vervolgens gebruikt voor het maken van een lijst XYZ-coördinaten, een 3D-weergave (in LP360) en bij een eenvoudige raster-berekening in QGIS.

De GDAL-commando’s zijn opgenomen in de PowerPointpresentatie en in het bestand:
GDAL_Commando’s.doc (3,6 KB)

Het gebruik van WCS is nog wat onbekend. Deze services bieden echter heel wat nieuwe mogelijkheden. Deel met ons en de andere gebruikers van dit forum jullie ervaringen, use cases of waarvoor jullie dit type services graag zouden gebruiken.