Stopzetting WMS Gebouwenregister "Development"

Digitaal Vlaanderen zal op maandag 10 januari 2022 de distributie van de dataset
Gebouwenregister “Development” stopzetten.

Indien u nog toepassingen heeft die gebruik maken van deze dataset via de WMS Gebouwenregister “Development”, heeft u nog tot 10 januari 2022 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.