RVV Afbakening De Vlaamse Waterweg nv & stopzetting distributie RVV Afbakening nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe RVV afbakening de Vlaamse Waterweg nv ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Waterweg nv. Deze organisatie ontstond na een fusie tussen nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv.

Deze dataset geeft de perimeter weer waarbinnen de Vlaamse Waterweg nv een voorkooprecht kan uitoefenen op gronden die volgens hun bestemming kunnen bijdragen tot de realisatie van het maatschappelijk doel van de Vlaamse Waterweg nv.

De dataset is beschikbaar via WMS en WFS:

Digitaal Vlaanderen zal op dinsdag 21 december 2021 de distributie van de afbakeningen van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv stopzetten. De verspreiding wordt stopgezet vanwege de ingebruikname van de afbakening van de Vlaamse Waterweg nv.

Indien u nog toepassingen heeft die gebruik maken van deze datasets via de WMS of WFS, heeft u nog tot 21 december 2021 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.

Meer informatie kan u terug vinden in het nieuwsbericht RVV Afbakening De Vlaamse Waterweg nv.