Richtlijnen correcte url request bouwen voor WCS?

Hallo,

Ik probeer via R een URL request te bouwen voor https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/oi-omz/wcs

UPDATE: ondertussen de request aangepast zodat conform 2.0.1 standaard, maar helaas zonder succes.

library(httr)
 wcs <- "https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/oi-omz/wcs"
 url <- parse_url(wcs)
  
  url$query <- list(SERVICE = "WCS",
          VERSION = "2.0.1", 
          REQUEST = "GetCoverage",
          COVERAGEID = "OI.OrthoimageCoverage.OMZ.CIR",
          SUBSETTINGCRS = "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370", 
          SUBSET = "x(99477,99941)",
          SUBSET = "y(172580,173040)"
          )
request <- build_url(url)

Wat resulteert in volgende request:

https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/oi-omz/wcs?SERVICE=WCS&VERSION=2.0.1&REQUEST=GetCoverage&COVERAGEID=OI.OrthoimageCoverage.OMZ.CIR&SUBSETTINGCRS=http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fdef%2Fcrs%2FEPSG%2F0%2F31370&SUBSET=x(99477%2C99941)&SUBSET=y(172580%2C173040)

maar als je deze naar de webbrowser stuurt krijg je een 404 error.

Hoe moet ik de request correct vormen om voor OI.OrthoimageCoverage.OMZ.CIR een beeld op te vragen binnen een bepaalde bounding box?

Hans

Beste,

De URL die u stuurt is inderdaad niet geldig. U dient deze te herwerken naar volgende vorm:

https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/oi-omz/wcs?SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCoverage&CRS=EPSG:31370&BBOX=99477,172580,99941,173040&WIDTH=1160&HEIGHT=1150&COVERAGE=OI.OrthoimageCoverage.OMZ.CIR&FORMAT=GeoTIFF&RESPONSE_CRS=EPSG:31370

Om het beeld met een bepaalde resolutie op te vragen dienen de parameters voor WIDTH en HEIGHT bepaald te worden op basis van de BBOX en de gewenste resolutie (de maximale resolutie van deze dataset is 0.4 meter, zie metadata Metadatacenter (van Informatie Vlaanderen))

      WIDTH = (xmax – xmin)/resolutie dataset 

              (99941 - 99477) /0.40 = 1160

      HEIGHT = (ymax – ymin)/resolutie dataset

              (173040 - 172580) /0.40 = 1150

(De grootte van het opvraagbare beeld is beperkt, gebruik in dat geval meerdere requests)

Wanneer u de URL in een browser ingeeft zal u het beeld niet op de pagina zien maar zal het tif-bestand gedownload worden.

Bedankt! Is het ook mogelijk om voor de volledigheid van het antwoord de corresponderende request voor versie 2.0.1 door te geven? (hoeft niet per se, maar ik leer graag bij over wat ik fout deed: zie update van mijn initiële post)

Hierbij de URL voor de versie 2.0.1:
https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/oi-omz/wcs?SERVICE=WCS&VERSION=2.0.1&request=GetCoverage&CRS=EPSG:31370&subset=y,http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370(172580,173040)&subset=x,http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370(99477,99941)&scalefactor=50&&COVERAGEID=OI.OrthoimageCoverage.OMZ.CIR&FORMAT=image/tiff&RESPONSE_CRS=EPSG:31370

Bedankt! Hier wordt een .mht bestand gedownload waarin de tif zit. Ik weet echter niet hoe dit via R eruit te halen, dus ik zal het houden bij de 1.0.0 versie.

In de versie 2.0.1 request staat scalefactor=50. Als je de data op basisresolutie van 0.4 m wil zal je scalefactor = 50 moeten weglaten neem ik aan?

Je kan deze inderdaad weglaten of scalefactor=1 ingeven