Raadpleegdiensten (WMS) gebruiken in Android Locus map

WMS op Android tablet of telefoon met Locus map Pro . (V 3.42.0.3)

Locus hoofdmenu.

Selecteer Kaarten en daarna het WMS tabblad.


Het tabblad kan worden uitgeschakeld !
Om te activeren ga naar menu aktie image
Selecteer Zichtbaar WMS tabblad.
image
Start kaarten beheer opnieuw op.
Het tabblad is leeg na een nieuwe installatie van Locus !
Klik op image welke WMS-bron moet worden weergegeven.

image Een WMS koppeling handmatig toevoegen.
image
Bevestig met OK.

Bij een WMS bron zie je een transparantie regelaar en lijst met beschikbare lagen.
WMS-kaarten worden alleen weergegeven als overlay bovenop uw actieve kaart.

Selecteer de weer te geven lagen, pas zichtbaarheid boven de actieve kaart aan, bevestig.
De WMS-bron verschijnt op het WMS-tabblad in een map door de aanbieder benoemd.
WMS Kaarten Vlaanderen.

Voorbeeld werking transparantieregelaar.
image
Als je lang op een bron tikt, verschijnt er een informatievenster.
Zie bronaanbieder, auteur, contactpersonen, kosten en verdere beschrijving.

Het actie menu bij de WMS bron biedt het volgende.

  • Details - informatievenster hierboven vermeld

  • WMS-lagen - beschikbare lagen in de bron

  • Kaart centreren - centreer als uw positie buiten de kaart ligt

  • Herinitialiseren kaart - herlaadt WMS-server info, stel in op standaard waarden.

  • Uitschakelen - verbergt geselecteerde WMS-lagen in de kaart.

  • Verwijderen - verwijdert de WMS-bron uit de lijst

WMS-kaartscherm.

Als een WMS-kaart actief is, verschijnen er twee bedieningsknoppen.
image
image geeft de doorzichtheids schuifregelaar en actieve WMS lagenlijst weer. Controleer of verwijder lagen om weer te geven of te verbergen.
image geeft bepaalde WMS functie informatie weer.
Richt het scherm in het midden op een WMS-object op de kaart, klik op de knop.
Als het object extra informatie bevat, wordt het in een pop-up venster weergegeven.


Locus Map ondersteunt WMS specificatieversies 1.1.1, 1.3.0

De huidige WMS-ondersteuning heeft geen mechanisme voor het cachen van tegels.

Alle gegevens worden alleen opgeslagen in het tijdelijke geheugen van uw toestel.

Lambert 72 cooördinaten in Locus toevoegen.

Sluit Locus map. De juiste gegevens toevoegen met Notepad ++

Open Notepad ++ en selecteer “Open a file".

Met de Notepad ++ verkenner vind Locus map in het interne geheugen.

Hier vind je “config_projections.cfg”

Klik aan en open in Notepad ++

Voeg volgende gegevens toe of wijzig een bestaande onnodige projectie.

1|31370|Lambert Grid||Belgium


Open Locus map. Ga naar het hoofdmenu.

Menu > Instellingen > Taal & eenheden > COÖRDINATEN > Coördinaat type.

In menu Coördinaat type vind je nu BELGIUM Lambert Grid.

Selecteer, klik aan, klaar. :grinning:

Hartelijk dank voor jouw bijdrage, Willy. De klanten die raadpleegdiensten gebruiken in Locus map kunnen hier zeker verder mee.