INSPIRE-data voor Nutsdiensten en overheidsdiensten & stopzetting huidige WMS Nutsdiensten en overheidsdiensten

Digitaal Vlaanderen biedt nieuwe geharmoniseerde INSPIRE-datasets aan voor het thema ‘Nutsdiensten en overheidsdiensten’. Het betreft drie datasets die netwerkelementen bevatten afkomstig uit de Rioolinventaris.

De datasets zijn beschikbaar via WMS, WFS en OGC API Features:

Digitaal Vlaanderen zal op maandag 8 augustus 2022 de distributie van de huidige WMS Nutsdiensten en overheidsdiensten stopzetten. Indien u nog toepassingen heeft die gebruik maken van deze WMS, heeft u nog tot 8 augustus 2022 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.

Meer informatie kan u terug vinden in het nieuwsbericht INSPIRE-data voor Nutsdiensten en overheidsdiensten beschikbaar.