Informatie Vlaanderen "OGC-API Features" beschikbaar als test services

In het artikel “Vaarwel WFS (3.0), WMS, WMTS” op dit forum hadden het we reeds over de nieuwe reeks OGC specificaties voor geografische services. Deze specificaties zijn opgesplitst in verschillende delen en worden verder besproken. Enkele onderdelen zijn reeds gevalideerd door OGC en worden ook door ISO aanvaard als standaard. Ondertussen zijn er al heel wat initiatieven genomen om de standaarden te implementeren. Er wordt nu gefocust op de implementatie van CORE OGC-API Features (voormalige WFS): https://docs.ogc.org/is/17-069r3/17-069r3.html.

Het team Geografische Webdiensten van Informatie Vlaanderen volgt de evolutie omtrent deze services van heel nabij op. We zijn actief in OGC- en INSPIRE-werkgroepen die deze standaarden verder uitwerken. De evolutie naar deze standaarden is belangrijk omdat ze nu rekening houden met modernere gangbare W3C standaarden (REST, json, …).

We stellen nu drie test services ter beschikking die de belangrijkste feature types ter beschikking stellen. Let op: deze services zijn niet geschikt voor integratie in productie omgevingen! Via de onderstaande URL’s kan je de OpenAPI implementatie vinden.

Punten:
https://ogcapi.beta.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adressen/ogc/features/api

Lijnen:
https://ogcapi.beta.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAWaterlopen/ogc/features/api

Polygonen:
https://ogcapi.beta.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/ogc/features/api

Naast de implementatie van het RESTful paradigma in deze standaard is de implementatie van json, geo-json en jsonld encoding nieuw. In die mate dat ze nu ook een deel uitmaken van de standaard. Voorheen was de ondersteuning ervan eerder een gevolg van de concrete implementatie (extensie - variant).

Hieronder een resultaat van een ‘items’-bevraging op één van de services met als output geo-json:

https://ogcapi.beta.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adressen/ogc/features/collections/Adrespos/items?f=application%2Fgeo%2Bjson&limit=1

De OGC-API Feature services kunnen alvast gebruikt worden met QGIS vanaf versie 3.14 (PI). Indien bijkomende GIS-clients of programmeer bibliotheken deze nieuwe implementatie ondersteunen dan vernemen we dit graag via dit forum.

Meer info over OGC-API Features op https://ogcapi.ogc.org/features/

Ook binnen het kader van INSPIRE is men zeer actief om de bestaande afspraken af te stemmen op deze nieuwe evolutie. Het team Geografische Webdiensten is actief binnen diverse werkgroepen in Europa.

OGC API – Features as an INSPIRE download service | INSPIRE (europa.eu)

Via onderstaande link vind je de opname van een door de Europese commissie op 6/11/2020 georganiseerde workshop omtrent de implementatie in het kader van INSPIRE.

Eerste ervaringen met deze test services kunnen zoals steeds hier uitgewisseld worden!

In december 2021 werden de OGC API Features in beta beschikbaar gesteld.
Deze test service wordt daarom gedepubliceerd.