Impact Basiskaart Vlaanderen (GRB) 6.0 op de GRB-webdiensten

Eind januari 2020 stapt de Basiskaart Vlaanderen over naar het nieuwe productmodel 6.0 (zie nieuwsbericht ‘Basiskaart Vlaanderen (GRB) 6.0 in 2020!’). Het datamodel voor de entiteiten anomalie (Ano), administratief perceel (Adp), kunstwerk (Knw) en spoorrail (Wrl) wijzigt.

Impact op GRB-webdiensten
Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de volgende GRB-webdiensten:

Raadpleegdiensten

Overdrachtdiensten

Meer informatie omtrent de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u op de webpagina ‘Ons GIS-aanbod’.

Deadline eind januari 2020

Indien uw toepassingen gebruik maken van de geïmpacteerde lagen uit de GRB-webdiensten heeft u nog tot eind januari 2020 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.