Geolocation Service: Goed gebruik

Op Geolocation Service | Vlaanderen Intern staat een summiere beschrijving van de Geolocation Service, met links naar de technische informatie.

Het is voor ontwikkelaars belangrijk goed te begrijpen hoe de dienst werkt, en waarvoor ze ontwikkeld werd.
De dienst werd ontwikkeld om gebruikers van kaarttoepassingen toe te laten adressen of delen daarvan in een zoekveld in te tikken, en ondertussen suggesties te krijgen met bestaande geldige adressen via de ‘Suggestion’ methode. Wanneer de gebruiker een voorgesteld adres kiest, kan met de ‘Location’ methode detailinformatie van het gekozen adres opgevraagd worden. Met die detailinformatie kan in de kaart naar de gekozen plaats genavigeerd worden.

De ‘Location’ methode gebruikt hetzelfde zoekalgoritme als de ‘Suggestion’ methode. Dit wil zeggen dat als een deel van een adres of een onbestaand adres meegegeven wordt, er geprobeerd wordt een gelijkaardig adres te vinden. In dergelijke gevallen kan het zijn dat bij gebruik van enkel de ‘Location’ methode een ander adres, geen adres maar een gemeente of een straat in de detailinformatie teruggegeven wordt.
Dit kan afgeleid worden uit de inhoud van het veld ‘LocationType’.

Enkel als een ‘Suggestion’ resultaat als parameter wordt meegegeven, kan men zeker zijn dat de correcte detailinformatie teruggegeven wordt.

De Geolocation service is dus niet geschikt om een lijst adressen te georefereren enkel en alleen met de ‘Location’ methode, zonder controle op de resulterende detailinformatie.