Geografische webdiensten ondervinden hinder (7/11/19) - opgelost

Door een probleem met de storage in onze datacenters lopen de responstijden van de services op. Vooral de WMTS is geïmpacteerd. Voor meer info over de status van onze services kan u terecht op https://dashboard.informatievlaanderen.be/

Alle services zijn weer beschikbaar. De problemen in het datacenter zijn verholpen.