Geluidsbelastingskaart wegverkeer

WMS Geluidsbelastingskaart wegverkeer

De kaart met geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, voor de jaren 2016, 2017 en 2018 wordt in opdracht van de Vlaams Milieu Maatschapij verspreid door Informatie Vlaanderen en kan als WMS-service geraadpleegd worden met volgende URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/geluid/wms?

De dataset wordt ter beschikking gesteld in het kader van het Milieurapport Vlaanderen (MIRA)

Meer informatie over deze dataset kan je vinden op