Feedback op de cartografie

• Straatnaamlabels donkergrijs in plaats van zwart: feedback weerhouden.
• Icoon voor scholen (POI) niet duidelijk: feedback wordt meegenomen en geanalyseerd.
• Icoon voor stations even groot opnemen als de POI-iconen: feedback weerhouden.
• Hoe worden fietswegen, bv. de Groene 62, weergegeven op het stratenplan? De fietswegen uit het Wegenregister worden weergegeven als grijze stippellijn:

• Wegsegmenten en wegbanen worden beter niet tegelijkertijd getoond op de kaart, dit komt verwarrend over: feedback wordt meegenomen en geanalyseerd.
• Wegen niet in het geel inkleuren, hierdoor blijft het stratenplan neutraler en is het gemakkelijker om themadata te combineren met dit stratenplan: feedback wordt meegenomen en geanalyseerd.
• Waterlopen: lijnen en vlakken hebben nu een andere kleur, best in dezelfde kleur opnemen: feedback weerhouden.
• Kleur van de gebouwen en van het Hoog Groen is voor enkelen te licht, voor anderen wordt dit net als goed bestempeld. Huidige lichtere tinten worden behouden om het stratenplan gemakkelijker te laten combineren met themadata.

Heb jij nog bijkomende vragen of bijkomende feedback? Laat het ons weten!