Digitaal Vlaanderen bouwt een stratenplan en rekent op input van toekomstige klanten

Digitaal Vlaanderen werkt aan een ‘middenschalig stratenplan’ van ons gewest. Op 25 april verzamelen we feedback van mogelijke afnemers. Zo zijn we zeker dat het aan de behoeften van onze toekomstige klanten zal voldoen. Product owner Loes Deventer en account manager Evy Tortelboom leggen uit.

Waarom een middenschalig stratenplan voor Vlaanderen?

Grootschalige kaarten, zoals de Basiskaart Vlaanderen, worden meestal gebruikt voor technische of administratieve doeleinden. Ze zijn zeer gedetailleerd en daardoor complexer in gebruik. Kleinschalige plannen bieden dan weer onvoldoende detail om bijvoorbeeld als stratenplan gebruikt te worden. Een middenschalig stratenplan lost dit op.

Loes Deventer: “Sommige klanten willen voor het uitvoeren van hun taken liever een stratenplan in plaats van een grootschalige, gedetailleerde kaart zoals het GRB. Een stratenplan bevat minder details en is daarom sneller leesbaar. Grote steden als Gent en Antwerpen hebben een eigen stratenplan ontwikkeld waarop ze de meest gebruikte informatie weergeven: denk aan centra voor sport en cultuur, mobiliteit, ondernemingen, maar ook ouderenvoorzieningen en zoveel meer. Veel kleinere besturen hebben echter geen GIS-dienst. Daarom blijft de vraag naar een stratenplan voor heel Vlaanderen groot.”

Er bestaan al heel wat online stratenplannen. Wat maakt dit stratenplan dan uniek?

Het stratenplan dat Digitaal Vlaanderen gaat bouwen, verschilt van bestaande plannen omdat het gebaseerd is op authentieke bronnen.

Loes Deventer: “De overheid beschikt over een brede waaier aan (authentieke) gegevensbronnen zoals bijvoorbeeld het Wegenregister, Basiskaart Vlaanderen (GRB) en het Adressenregister. Die bronnen worden voortdurend onderhouden en op correctheid gecontroleerd door bevoegde instanties zoals de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid. We gaan deze bronnen gebruiken voor ons Vlaams stratenplan, want we weten dat correctheid één van de belangrijkste criteria is voor onze klanten.”

Evy Tortelboom: “We raadplegen nu al onze toekomstige afnemers, zodat we hun feedback tijdens de ontwikkeling kunnen meenemen.”

Interactieve feedbacksessie op 25 april

Loes Deventer: “De data-analyse en de definiëring van de cartografie zijn afgerond. We hebben een proof of concept en mock-ups. Tegen eind dit jaar willen we live gaan en daarom gaan we nu ons concept toetsen aan de wensen en verwachtingen van de potentiële afnemers. We nodigen alle geïnteresseerden uit op 25 april a.s. voor een virtuele interactieve feedbacksessie.”

Afspraak op 25 april, 9:30! Inschrijven kan hier.

Vragen? Eén adres: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.