De laag OFW werd toegevoegd aan onze WMTS

De laag OFW werd toegevoegd aan onze WMTS.

Deze laag ontsluit zo snel mogelijk een onafgewerkte weergave van de voor Digitaal Vlaanderen ingewonnen middenschalige winter-luchtopnamen.

Deze laag wordt bijgewerkt naargelang nieuw beeldmateriaal beschikbaar is. Momenteel bevat deze laag het beeldmateriaal ingewonnen in 2021 met uitzondering van het oostelijke deel van de provincie Antwerpen (2020). Ook voor dit gebied zal in de nabije toekomst nieuw beeldmateriaal beschikbaar zijn.

De opnamedatums kunnen worden nagegaan in de overeenkomstige WMS die reeds beschikbaar was.

Een planning van toekomstige updates kan worden nagaan op Stand van zaken | Vlaanderen Intern.

Het product OFW (orthofotowerkbestand) heeft een lagere kwaliteit dan het product ‘Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen’. Dit zowel geometrisch (60cm RMSE) als visueel waarbij objecten boven het maaiveld vertekeningen kunnen vertonen. Het is gericht op een snelle ontsluiting van informatie (beeldinhoud) en niet op een kwalitatieve geometrische nauwkeurigheid of weergave.

De WMTS-endpoints: