CORS probleem met Parcel Location API

Goeiedag, ik ben momenteel bezig met de ontwikkeling van een GIS-gebaseerde applicatie binnen de Ovam. Eén feature hierin laat toe te zoeken op adressen of Capakeys, gebruik makende van 2 API’s die jullie aanbieden.

Enerzijds gebruiken we de Geolocation API (http://loc.geopunt.be), welke op elke request (met de juiste CORS) headers antwoord met een “Access-Control-Allow-Origin: *” header. Echter, als we de Parcel Location API (http://perc.geopunt.be/Geolocation/) op identieke manier bevragen ontbreekt deze header in het antwoord. Ook als we een OPTIONS preflight request sturen naar de Geolocations API (wat eigenlijk zelfs niet nodig is), werkt deze prima, waar deze bij de Parcel Location API een 405 oplevert.

Als tijdelijke work-around hebben we hier nu een proxy tussen geschoven om deze header zelf toe te voegen, maar dat is natuurlijk weer extra infrastructuur wat onderhouden moet worden. Echter raadden mijn collega’s van andere GIS-gerelateerde projecten binnen de Ovam mij aan om dit aan u te melden, in de hoop dat het probleem misschien ten gronde opgelost zou kunnen worden.

Bedankt voor de melding. Ondertussen werden de gevraagde aanpassingen gedaan. De CORS response header werd toegevoegd.

Ik had het al gemerkt. Vriendelijk bedankt voor de zeer prompte aanpassing. Dit maakt ons het leven weeral een stuk gemakkelijker.