Cors probleem bij WMTS images

Hallo,

Tijdens het werken aan ons Ovam project heb ik gemerkt dat we een probleem hebben met CORS tijdens het exporteren van een html canvas. We gebruiken in open layers een WMTS capabilities url https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml waarbij nadien images worden gedownload met url’s in dit formaat: https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts/1.0.0/grb_bsk/default/BPL72VL/2/1/1.png .

Deze images hebben geen response header Access-Control-Allow-Origin: * waardoor de canvas gemarkeerd wordt als Tainted en je deze niet kan exporteren. De capabilities url bevat deze response header wel correct. Je kan dit eenvoudig testen door de url uit te proberen met een image tag:

Aangezien de resources gedeeld worden voor het publiek, zou het logisch zijn deze header aan te zetten. Kan dit voorzien worden aub?

Met vriendelijke groeten,
Jan

Beste Jan,

Ik heb dit bekeken, en CORS staat aan op de betreffende server.
Ik deed een test in Fiddler met de image url en kreeg onderstaande response headers.
Misschien ligt het probleem elders?

Met vriendelijke groeten

image

Zeer vreemd, ik zie iets anders. Bij het ophalen van de image rechtstreeks:

Gebruikt u dezelfde url? U zit niet toevallig in een ander netwerk?

Indien ik een img tag met crossorigin=“anonymous” gebruik in een html pagina die lokaal draait:

Ik probeerde met onderstaande html pagina

<html>
<p><img src="https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts/1.0.0/grb_bsk/default/BPL72VL/2/1/1.png" crossorigin=“anonymous”  width="256" height="256"></p>
</html>

en verkreeg

Zeer vreemd, kan u deze link ook eens checken?

We onderzoeken dit verder en houden u op de hoogte via dit kanaal.