Capakey REST Service - versie 2

De Capakey REST Service laat aan ontwikkelaars toe om kadastrale (plan)perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden.

De service biedt informatie aan die afkomstig is uit één van de productiedatabanken van Informatie Vlaanderen die kadastrale perceelinformatie bevatten: de CadGIS-databank, de databank van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB-databank met zowel de actuele als de fiscale toestand van de Administratieve percelen) of de databank van Recht van Voorkoop (RVV-databank).

De gekozen databank kan geselecteerd worden door één of twee parameters mee te geven in de url. Die parameters zijn ‘data’ en ‘status’.

Databank data status Voorbeeld
Cadgis cadgis (default) Niet van toepassing Voorbeeld
GRB (fiscale toestand (adpf)) adp fiscal (default) Voorbeeld
GRB (actuele toestand (adp)) adp actual Voorbeeld
RVV rvv Niet van toepassing Voorbeeld