Capakey REST Service beschreven volgens 'metadata-dcat'

In het kader van de kandidaat-standaard ‘metadata-dcat’ werd de Capakey REST Service gedocumenteerd aan de hand van metadata, beschreven in die DCAT-standaardisatietaal.

Het op DCAT-AP 2.0 gebaseerde applicatieprofiel metadata voor services richt zich op het verzamelen van informatie over de services die door een overheid beschikbaar gesteld worden. Het samenbrengen van al deze informatie in één catalogus laat toe om de vindbaarheid van deze services te verhogen.

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om feedback te geven op de kandidaat-standaard en het applicatieprofiel. Om die feedback te concretiseren kan het voorbeeld van de Capakey REST Service gebruikt worden. Laat ons dus weten of jullie deze metadata bruikbaar vinden!