Andere feedback uit de Interactieve feedbacksessie

 • Mogelijkheid voorzien om het Stratenplan Vlaanderen te kunnen afdrukken op grotere schaal: er zal een WMTS gebouwd worden die dan vanuit GIS-toepassingen, bv. QGIS, ook gebruikt kan worden om afdrukken te genereren.

 • Aan- en afzetten van verschillende kaartlagen: het Stratenplan Vlaanderen zal één geheel zijn waarbij het niet mogelijk is om de verschillende kaartlagen aan of af te zetten, hiervoor kunnen de diensten op de verschillende aparte bronnen gebruikt worden.

 • Het eindproduct moet ter beschikking gesteld worden met een degelijke performantie: het toekomstig product zal op zijn minst aan volgende vereisten (uit de VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten (L_2009274NL.01000901.xml)) voldoen:

  • prestaties
   Voor een beeld van 470 kilobyte (bv. 800 × 600 pixels met een kleurdiepte van 8 bits) bedraagt de responstijd voor het verzenden van het initiële antwoord op een „haal kaart”-verzoek aan een raadpleegdienst in normale omstandigheden maximaal vijf seconden.
   Onder normale omstandigheden wordt verstaan een periode zonder piekbelasting, d.w.z. 90 % van de tijd.

  • capaciteit
   Overeenkomstig het dienstkwaliteitscriterium betreffende prestaties moeten per seconde minimaal 20 verzoeken aan een raadpleegdienst gelijktijdig kunnen worden verwerkt.

  • beschikbaarheid
   Een netwerkdienst moet 99 % van de tijd beschikbaar zijn.

 • Wat zal het eindproduct zijn? Er wordt een WMTS voorzien. WFS is voor een stratenplan niet nuttig. Vectortiles worden momenteel niet voorzien. De WMTS zal zeker in de projectiesystemen EPSG:31370 (Belge 1972 / Belgian Lambert 72 – Belgium), EPSG:3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator – Spherical Mercator, Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, ESRI) en EPSG:4326 (WGS 84 – WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS) worden aangeboden.

 • Wordt er ook een grijswaarden-versie voorzien? Momenteel focussen we op het opzetten van één versie. Hierna kan het herbekeken worden om ook een grijswaarden-versie te voorzien.

 • Wordt er ook een versie zonder POI’s, stations en haltes voorzien? Momenteel focussen we op het opzetten van één versie. Hierna kan het herbekeken worden om ook een versie zonder POI’s, stations en haltes te voorzien.

 • Kan er over de POI’s gehoverd worden om meer informatie te krijgen? Dit is niet mogelijk. Informatie over de POI’s wordt ook als detailinformatie beschouwd en deze informatie kan op een andere manier opgevraagd worden.

 • Zal bronvermelding verplicht zijn? Hoe de bronvermelding zal moeten gebeuren, zal beschreven staan in de metadata van het product.

 • Zal het Stratenplan Vlaanderen ook gebruikt kunnen worden als routeplanner? De functionaliteit van routeplanner wordt niet voorzien.

 • Hoe kunnen fouten in het Stratenplan Vlaanderen in de toekomst gerapporteerd worden? Fouten kunnen gerapporteerd worden via het geoportaal www.geopunt.be en via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

 • Hoe vaak zal het Stratenplan Vlaanderen bijgewerkt worden? Hoe vaak het Stratenplan Vlaanderen zal bijgewerkt worden, wordt ASAP uitgeklaard. Mogelijks is dat telkens één van de gebruikte bronnen bijgewerkt wordt.

 • Waarom dit stratenplan gebruiken en niet bijvoorbeeld OSM? Het Stratenplan Vlaanderen wordt gebouwd met authentieke bronnen waarbij de bronbeheerders impact hebben op de inhoud en op de kwaliteit.

Heb jij nog bijkomende vragen of bijkomende feedback? Laat het ons weten!