Adressenregister beschikbaar via WFS en OGC API Features

Het Adressenregister wordt nu ook via een WFS en een OGC API Features ter beschikking gesteld. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

Digitaal Vlaanderen zal op termijn de distributie van de CRAB Adressenlijst via de WFS Adressen en de OGC API Features Adressen stopzetten. De verspreiding wordt stopgezet vanwege de ingebruikname van de WFS en de OGC API Features Adressenregister.
Indien u nog toepassingen heeft die gebruik maken van de WFS en/of de OGC API Features Adressen, voer dan zo snel mogelijk de nodige aanpassingen door.