73 OGC API Features in bèta beschikbaar

Digitaal Vlaanderen stelt vanaf vandaag de OGC API Features in bèta ter beschikking. De productierelease volgt begin 2022.

De vernieuwende reeks standaarden onder de vlag ‘OGC API’ wil een ruimer publiek bereiken door aan te sluiten bij de moderne API-standaarden. Zo wordt de piste ‘XML-only’ verlaten en krijgen ook json, geo-json, jsonld en HTML hun plaats. De standaarden zijn volgens het RESTful paradigma opgebouwd. De verschillende diensten worden ook als OpenAPI ter beschikking gesteld.

OGC API Features is de eerste module die Digitaal Vlaanderen implementeert. Later volgen OGC API Coverages, OGC API Tiles en OGC API Maps.

Voor elke huidig aangeboden Web Feature Service wordt een OGC API Features voorzien. Deze diensten kunnen reeds gebruikt worden in een aantal GIS-toepassingen en ontwikkelingsbibliotheken.

Verschil tussen Web Feature Services (WFS) en OGC API Features

Het grootste verschil tussen beide standaarden is dat een WFS aan te spreken is via
Key-Value Pair (KVP) en dat een OGC API Features RESTful aanspreekbaar is.

Dit verschil manifesteert zich in elke mogelijke bevraging van de dienst, bijvoorbeeld:

Beschrijving van de dienst

OGC API Features landingspagina:
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features

OGC API Features API definitie:
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features/api

WFS Capabilities:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/POI/wfs?SERVICE=wfs&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities

Opvragen van het schema

OGC API Features via Queryables:
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features/collections/POI/queryables

WFS via DescribeFeatureType:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/POI/wfs?SERVICE=wfs&VERSION=2.0.0&REQUEST=DescribeFeatureType

Downloaden van één object

OGC API Features:
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features/collections/POI/items?f=text%2Fhtml&limit=1

WFS:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/POI/wfs?SERVICE=wfs&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typeNames=POI:POI&count=1

Filteren van objecten, bv. alle objecten met ‘Onderwijs’ als THEMA_NAAM te Deinze

OGC API Features:
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features/collections/POI/items?f=text%2Fhtml&filter=THEMA_NAAM%20LIKE%20'Onderwijs'%20AND%20GEMEENTE%20LIKE%20%20'Deinze'

WFS:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/POI/wfs?SERVICE=wfs&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAMES=POI:POI&cql_filter=(THEMA_NAAM='Onderwijs'%20AND%20GEMEENTE='Deinze')&RESULTTYPE=results

Feedback op 73 OGC API Features in bèta

In aanloop van de productierelease is feedback op onderstaande OGC API Features in bèta zeer welkom.

https://geo.api.beta-vlaanderen.be/ad/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Adpf/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Adressen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/am/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Bedrijventerreinen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BehGeb/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BosFerraris/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Bosleeftijd/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Bosref/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BosTopokaart/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BosVandermaelen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Brownfieldconvenanten/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/bu-core2d/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BWD-IdentifiedBathingWaters/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/BWK/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/DWD-WaterSupplyZones/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/ef/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/elu/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/EUReg-EPRTR/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Gebnit/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Gebouwenregister/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/GRB/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Haltes/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/hy-n/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/hy-p/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Jacht/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Landbgebrperc/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Landbouwstreken/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Landinrichting/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/MeetnetAfvalwater/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/MeetnetRiooloverstorten/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/MeetplOppervlwaterkwal/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Natuurinrichting/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/NID-NVZ/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/NID-SWMonitoringStations/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/NOG/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/OGOZ/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/PNV/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/POI/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Polders/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Reiswegen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Rioleringsdatabank/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/ROG/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/RvkGrInfraWerken/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/RvkInDerMinne/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/RvkKrachtWet/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/RVV/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/StatistischeSectoren/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Steunzones/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/tn-ro/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/TradLa/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Uwwtd-Agglomerations/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Uwwtd-DischargePoints/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Uwwtd-SensitiveAreas/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Uwwtd-UWWTP/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VHAWaterlopen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VHAZones/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VKBO/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VRBG/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VRBG2003/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/VRBG2019/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Wateringen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Watersystemen/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/Wbe/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-MonitoringSite/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-ProtectedArea/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-RiverBasinDistrict/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-SubUnit/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-SurfaceWaterBody/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-SurfaceWaterBodyCenterline/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WFD-SurfaceWaterBodyLine/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WokwdoelWateropp/ogc/features
https://geo.api.beta-vlaanderen.be/WoningbWoonvernieuwing/ogc/features